คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
news-anamai-2
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
news-anamai-3
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
05
สิงหาคม
2564
05.08.2564
การประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในสถานการณืการระบาดของไวรัส โควิด-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมชี้แจง และขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในสถานการณืการระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

22.07.2564
การสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ

การสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานสูทกรรม และผู้สัมผัสอาหาร

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 08
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

Covid-19
05.08.2564
การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service)

การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service)

สุขาภิบาลอาหาร
09.07.2564
การบริจาคอาหารสำหรับผู้อพยพ

การบริจาคอาหารสำหรับผู้อพยพ

24.06.2564
มาตรการจำเพาะ”ร้านอาหาร” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการจำเพาะ”ร้านอาหาร” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

Covid-19
28.06.2564
ข้อแนะนำการเลือกบริโภคน้ำแข็งช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด

ข้อแนะนำการเลือกบริโภคน้ำแข็งช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด

สุขาภิบาลอาหาร
11.06.2564
เลือกซิ้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย

เลือกซิ้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง