คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน / รับโอน / ประกาศสอบ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
02
กุมภาพันธ์
2566
02.02.2566
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำและรายงานความก้าวหน้า SDG 6

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำและรายงานความก้าวหน้า SDG 6 กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

17.01.2566
การพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2023 / 02
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
13.01.2566
4 ล. เพื่อความปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน

4 ล. เพื่อความปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน

สุขาภิบาลอาหาร
26.12.2565
เลี้ยงอาหารปีใหม่ ใช้หลัก 3 ล.

เลี้ยงอาหารปีใหม่ ใช้หลัก 3 ล. เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว

22.12.2565
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ”งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ” จากการปฏิบัติหน้าที่

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีนโยบาย”งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ” และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

สุขาภิบาลอาหาร
06.12.2565
ล้างตลาดทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่

ล้างตลาดทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง