คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
วิดีโอ สอนหลักสูตรสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
30
มิถุนายน
2565
30.06.2565
ประกาศนโยบาย (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร Clean Food Good Taste Plus และ อาหารเป็นยา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประกาศนโยบาย (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร Clean Food Good Taste Plus และ อาหารเป็นยา ณ SURALAI HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

23.05.2565
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ในการนำ”ใบกัญชา”มาใช้ปรุงประกอบอาหาร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ในการนำ”ใบกัญชา”มาใช้ปรุงประกอบอาหาร

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
22.06.2565
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ในการนำ”กัญชา”มาใช้ปรุง-ประกอบอาหาร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ในการนำ”กัญชา”มาใช้ปรุง-ประกอบอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร
22.06.2565
การขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานประกอบกิจการอาหาร

การขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานประกอบกิจการอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร
22.06.2565
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องผ่านการอบรม

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารต้องผ่านการอบรม

สุขาภิบาลอาหาร
07.03.2565
6วิธี เพื่ออาหารปลอดภัย ในหน้าร้อน

6วิธี เพื่ออาหารปลอดภัย ในหน้าร้อน

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง