คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน / รับโอน / ประกาศสอบ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Record อบรม ประชุม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
01
ธันวาคม
2566
01.12.2566
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นผู้แทนกรมอนามัยในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมการประชุมและอภิปรายให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบ โดยมี นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

17
พฤศจิกายน
2566
17.11.2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าพนักงานธุรการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

31.10.2566
เตือนกินหอยนางรมดิบ อันตรายถึงชีวิต?

เตือนกินหอยนางรมดิบ อันตรายถึงชีวิต?

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2023 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
17.11.2566
ถี่ล้าง

ถี่ล้าง : ล้างมือบ่อยครั้ง...หยุดยั้งเชื้อโรค

สุขาภิบาลอาหาร
25.10.2566
การปกิบัติตนที่ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร

การปกิบัติตนที่ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร ”ผู้สัมผัสอาหารสุขนิสัยดี ปกป้องชีวีผู้บริโภค”

สุขาภิบาลอาหาร
09.10.2566
”กินเจ”

”กินเจ อิ่มบุญ มือสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่”

สุขาภิบาลอาหาร
02.10.2566
15 ตุลาคม

15 ตุลาคม ”วันล้างมือโลก” (Global Hand Washing Day)

สุขาภิบาลอาหาร
28.08.2566
อาหารปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

การบริโภคอาหารให้ปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง