คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน / รับโอน / ประกาศสอบ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Record อบรม ประชุม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
20
กันยายน
2566
20.09.2566
ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” ร่วมกับ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสุรพร เพชรดี บริษัทบีเอสจีเอฟ และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช บริษัทธนโชค กรุ๊ป พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษาโครงการ

22
พ.ค.
2566
22.05.2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

12.09.2566
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการผู้ดูแลน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการผู้ดูแลน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2023 / 09
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
28.08.2566
อาหารปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

การบริโภคอาหารให้ปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

สุขาภิบาลอาหาร
06.07.2566
สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร

สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และมาตรฐานด้านสุขาถิบาลอาหาร

คุณภาพน้ำบริโภค
02.05.2566
การเลือกซื้อและเก็บน้ำแข็งให้สะอาด ปลอดภัย

การเลือกซื้อและเก็บน้ำแข็งให้สะอาด ปลอดภัย

สุขาภิบาลอาหาร
03.04.2566
บริโภคอาหารปลอดภัย ในช่วงสภาพอากาศร้อน

บริโภคอาหารปลอดภัย ในช่วงสภาพอากาศร้อน

22.02.2566
การดำเนินงานคุณธรรม

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง