คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม-ระยะ-5-ปี(พศ-2566-–-2570-).pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์กรมปี-66--70-10-11-65-(ฉ.ปรับปรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 35.18 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการสำนักสุขาภิบาลอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.36 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 3 ปี 2563-2565

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 3 ปี 2563-2565
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2560-2564

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4 ปี 2560-2564
ขนาดไฟล์ 15.72 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2557-2560

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2557-2560
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2556-2559

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2556-2559
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2555-2558

แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 4 ปี 2555-2558
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย