คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การสรรหาและบรรจุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ข้าราชการ)

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
ว20_2564-วุฒิที่-กพ-กำหนดให้คัดเลือกปีงบฯ-65-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข-การย้าย-การโอน-หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง-ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ-ในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข-การย้าย-การโอน-หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง-ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป-ในสังกัดกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน-ระดับเชี่ยวชาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน-ระดับเชี่ยวชาญ (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน-การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการพลเรือน-พศ-2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (พนักงานราชการ)

พนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ-พศ-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสรรหาพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 12.28 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ-พศ-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 11.57 MB
ดาวน์โหลด 1001 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสรรหาพนักงานราชการ (ผู้พิการ)

พนักงานราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-ฉบับ2-2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์-_2552.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นสคพรการสรรหาพนักงานราชการคนพิการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงพศ2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง-ฉบับ-2_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย