คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย (Food Safety)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการพัฒนาและยกระดับSFGH-HM_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 15.67 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ที่มืประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปชส.ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Dashboard ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย Food Safety

KPI Template_65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KPI Template_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SOP_KPI-อาหารปลอดภัย65(สอน.).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ppt_KPI-FWsan65_(6ตค64).pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการคัดเลือกพื้นที่อาหารริมบาทวิถี ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา ตลาดนัด ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาตลาดนัด ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาตลาดนัด ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา ร้านอาหาร ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาร้านอาหาร ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาร้านอาหาร ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี (SFGH) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(SFGH)65.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี (SFGH) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด (TM) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด(TM)_65.doc
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด (TM) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมิน สถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปี 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมิน สถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มรายงานผลเฝ้าระวังพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มเฝ้าระวัง_SF65.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลเฝ้าระวังพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปี 65 (Google Form)