คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อบรม/ทุน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การอบรม

อบรม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม-ฝึกอบรม-ดูงาน-หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง-รุ่นที่-19.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหนง-ระดับชํานาญการพิเศษ-กรณีผู้ครองตําแหน่ง-เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง-(HiPPS).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร-นบอส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร-Re-to-Lead.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปภาพรวมหลักสูตร-NeGSOF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการทุน

ทุน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน-ลาศึกษา-ฝึกอบรม-ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย