คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ เปิดดูรายละเอียด
การส่งหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานพัสดุ

งานพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ เปิดดูรายละเอียด
วิธีเฉพาะต่ำกว่า5000จ่ายตรงผู้ขาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน5000ลงระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการควบคุมภายใน

งานการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำระบบการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ เปิดดูรายละเอียด
การขอโอน ขอย้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ เปิดดูรายละเอียด
การยืมเงินการส่งใช้เงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายล้างหนี้จัดประชุมเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย