คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การส่งหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพิมพ์หนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำลายหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดเก็บหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การค้นหาและติดตามหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ด้านบริหารพัสดุ

งานพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะต่ำกว่า 5000 จ่ายตรงผู้ขาย 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน5000ลงระบบ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การรับจ่ายพัสดุ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 736 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การออกใบสั่งซื้อจ้าง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 3584 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวางแผนการจัดหา 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 967 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการควบคุมภายใน

งานการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำระบบการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การขอโอน ขอย้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 1433 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย