คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอำนวยการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การส่งหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพิมพ์หนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทำลายหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดเก็บหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การค้นหาและติดตามหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ด้านบริหารพัสดุ

งานพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะต่ำกว่า 5000 จ่ายตรงผู้ขาย 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีเฉพาะเจาะจงเกิน5000ลงระบบ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-การรับจ่ายพัสดุ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การออกใบสั่งซื้อจ้าง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวางแผนการจัดหา 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการควบคุมภายใน

งานการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำระบบการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การขอโอน ขอย้าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การฝึกอบรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย