คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เกณฑ์มาตราฐาน และ คู่มือ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของกรมทรัพย์น้ำบาดาล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
องค์ความรู้การบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การใช้งานระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบประเมินคุณภาพประปาหมู่บ้าน ระบบ Online

การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำบาดาล)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
25_Quality_evaluation_form surface water.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งน้ำบาดาล)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดไฟล์ 22.98 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (Motion Infographic)

ขั้นตอนและวิธีการใช้แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (Motion Infographic)

ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบประปาหลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบประปาหลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดไฟล์ 7.26 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย