คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกรมอนามัย แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ที่ 1222/2566 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 1069/2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 569 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 777/2564 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์ 6.58 MB
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 749/2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 938/2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 941/2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 6.56 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ 939/2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 505 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย