คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานสารสนเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย-เรื่อง-นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ-(2566).pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย