คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
วิดีโอ สอนหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
news-anamai-3
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
15
กันยายน
2564
15.09.2564
การประชุมขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ผ่านระบบ Video conference

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

10.09.2564
7 ข้อ เข้มร้านอาหาร เปิดบริการปลอดโควืด-19

7 ข้อ เข้มร้านอาหาร เปิดบริการปลอดโควืด-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 09
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

Covid-19
17.09.2564
ยกระดับมาตรการเข้มข้น”ตลาด”

ยกระดับมาตรการเข้มข้น สำหรับ”ตลาด”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Covid-19
10.08.2564
มาตรการ”ตลาดค้าส่ง”

มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ”ตลาดค้าส่ง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Covid-19
06.08.2564
การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านการบริการขนส่งอาหาร ( Food Delivery Service)

การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านการบริการขนส่งอาหาร ( Food Delivery Service)

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง