คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน / รับโอน / ประกาศสอบ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Record อบรม ประชุม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
27
พ.ค.
2567
27.05.2567
การอบรม“หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ” แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและดูแลการปรุงประกอบอาหารในเรือนจำ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและดูแลการปรุงประกอบอาหารในเรือนจำ ในรูปแบบออนไลน์ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

21
มีนาคม
2567
21.03.2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

03.02.2567
การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถ๊ชีวิตปกติใหม่

การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถ๊ชีวิตปกติใหม่ (SAN)

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
24.04.2567
แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน SAN & SAN plus

แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน SAN & SAN plus ของผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร
17.04.2567
6 วิธีเพื่ออาหารและน้ำปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

6 วิธีเพื่ออาหารและน้ำปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

สุขาภิบาลอาหาร
25.12.2566
กินหมูกระทะ อาหารปิ้ง-ย่าง อย่างปลอดภัย

กินหมูกระทะ อาหารปิ้ง-ย่าง อย่างปลอดภัย

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง