คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงานการใช้อำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการใช้อำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง