คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน ก.พ. 67_สอน.
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน ม.ค. 67_สอน.
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน ธ.ค. 66_สอน.
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน ต.ค. 66_สอน.
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน พ.ย. 66_สอน.
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน มิ.ย. 67_สอน.
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน พ.ค. 67_สอน.
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน เม.ย. 67_สอน.
รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัด ประจำเดือน มี.ค. 67_สอน.

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.1.1 การวิเคราะห์ GAP ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและควา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์ GAP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1.1 มาตรการการขับเคลื่อน KM 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน KM ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.2แผนพัฒนาผลงานวิชาการ 67 สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาผลงานวิชาการ 67 สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย