คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประเมินผล การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎหมายและวินัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
วินัย-และ-การรักษาวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-(กลุ่มกฎหมายและวินัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาสนดยบายบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ-พศ-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย