คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน _ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนอัตรากำลังคน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน_แผนอัตรากำลังคน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนอบรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน_แผนอบรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย