คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ด้านสุขาภิบาลอาหาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สุขาภิบาลอาหาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำแนะนำของ-คสธ-แนวทางการใช้อำนาจของ-จพง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การประเมินอาหารริมบาทวิถี-(Street-Food).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้านอาหารที่ได้รับป้าย-Clean-Food-Good-Taste-Plus-ประจำปี-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพัฒนา-ตลาดสด-น่าซื้อ-ประจำปี-2561.xls
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้านอาหารที่ได้รับป้าย-Clean-Food-Good-Taste-ประจำปี-2561.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร้านอาหารที่ได้รับป้าย-Clean-Food-Good-Taste-Plus-ประจำปี-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย