คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กรกฎาคม 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _07-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มิถุนายน 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _06-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน พฤษภาคม 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _05-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน เมษายน 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _04-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มีนาคม 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _03-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _02-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน ธันวาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _12-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กันยายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _09-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.25 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน สิงหาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _08-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.08 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กรกฎาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _07-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มิถุนายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _06-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน พฤษภาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _05-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย