คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. มาตรา 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. มาตรา 66

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98

การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พรบ. มาตรา 98