คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน มกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 14.45 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย