คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานประจำปี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

รายงานประจำปี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 20.64 MB
ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ผลการดำเนินงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)

ผลการดำเนินงานสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
MOU_กรมอนามัย กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง_ปี65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_CentralLap_62.pdf
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_โครงการ-Thailand-Street-Food-By-GSB.pdf
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_ความร่วมมือเครือข่ายห้องปฏิบัติการ-ระหว่าง-สปกท-ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม-และ-กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_ในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
MOU_การรณรงค์-ลด-ละ-เลิก-การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร-ระหว่าง-กรมอนามัย-และ-ภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 12.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย