คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มบริหารยุธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานกำกับติดตามและประเมินผล

งานข้อมูลสารสนเทศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานกำกับติดตามและประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานควบคุมการมใช้จ่ายงบประมาณ

งานงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานควบคุมการมใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 3268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการจัดทำงบประมาณ

งานงบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานการจัดทำงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรายงานข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC

งานติดตามและประเมินผล
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การรายงานข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานDOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนัก ฯ

งานข้อมูลสารสนเทศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย