คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มบริหารยุธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

งานกำกับติดตามและประเมินผล

งานข้อมูลสารสนเทศ
งานกำกับติดตามและประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานควบคุมการมใช้จ่ายงบประมาณ

งานงบประมาณ
งานควบคุมการมใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานการจัดทำงบประมาณ

งานงบประมาณ
งานการจัดทำงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรายงานข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC

งานติดตามและประเมินผล
การรายงานข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานDOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนัก ฯ

งานข้อมูลสารสนเทศ
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย