คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการสำรวจ ข้อมูลปริมาณเชื้อ SARS-COV-2 พื้นผิวสัมผัสในสถานประกอบการ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลSARS-COV2ในสปก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์พัฒนาตลาดนัดเพื่อยกระดับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม.

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจประเมินตลาดในสถานการณ์ COVID-19 ในกทม..pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดการตลาด ของอปท.ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางจัดการตลาด ของอปท.ภายใต้สถานการณ์โควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 126.93 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดทำกฏหมายอนุบัญญัติหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเรือเดินทะเล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector; FSI) รุ่นที่ 2 ประจาปี 2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Standard Operating Procedure Environmental Health Accreditation).pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 1008 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากครัวเรือนและชุมชน

อื่น ๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจากครัวเรือนและชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การสุ่มประเมินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1068 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย