คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

SOP รณรงค์ COVID

การรณรงค์
SOP รณรงค์ COVID ในร้านอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP รณรงค์ COVID ในตลาดสด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

เฝ้าระวังอาหาร
การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง

อบรมผู้สัมผัสอาหาร
การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

จัดการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

การจัดการ EHA
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย