คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

SOP รณรงค์ COVID

การรณรงค์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SOP รณรงค์ COVID ในร้านอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP รณรงค์ COVID ในตลาดสด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 901 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

เฝ้าระวังอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง

อบรมผู้สัมผัสอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแจ้งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามกฎกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

จัดการเรื่องร้องเรียน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

การจัดการ EHA
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย