คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5 แสนบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 9.pdf
ขนาดไฟล์ 7.81 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566__ปรับแผนครั้งที่ 1 - 1.pdf
ขนาดไฟล์ 12.00 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 _ 15 หน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 13.30 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 22565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.38 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 11.90 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.95 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผน 2564 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย