คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สถิติการร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักสุขภิบาลอาหารและน้ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Infographic 7 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infographic 7 ช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 80.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.48 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.79 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรวมกฎหมาย-ระเบียบ-และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม-จรรยา-และวินัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย