คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
วิดีโอ สอนหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
news-anamai-3
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
27
พฤศจิกายน
2564
27.11.2564
การประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดมีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Conference และ Facebook Live

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

23.11.2564
การใช้งานระบบผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดอบรม

การใช้งานระบบผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดอบรม

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

Covid-19
29.09.2564
การบริจาคอาหาร ณ ศูนย์พักพิง ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

การบริจาคอาหาร ณ ศูนย์พักพิง ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

Covid-19
17.09.2564
ยกระดับมาตรการเข้มข้น”ตลาด”

ยกระดับมาตรการเข้มข้น สำหรับ”ตลาด”เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Covid-19
10.08.2564
มาตรการ”ตลาดค้าส่ง”

มาตรการเพื่อการเปิดให้บริการ”ตลาดค้าส่ง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง