คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน / รับโอน / ประกาศสอบ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Record อบรม ประชุม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
13
มิถุนายน
2567
13.06.2567
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร สู่ มาตรฐาน SAN Plus

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร “ร้านบ้านน้ำเคียงดิน” สู่ มาตรฐาน SAN Plus ณ ร้านบ้านน้ำเคียงดิน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

21
มีนาคม
2567
21.03.2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

03.02.2567
การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถ๊ชีวิตปกติใหม่

การรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถ๊ชีวิตปกติใหม่ (SAN)

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
06.06.2567
ใช้ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร ไม่เพิ่มขยะ และลดโลกร้อน

5 มิถุนายบ ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” ใช้ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร ไม่เพิ่มขยะ และลดโลกร้อน

สุขาภิบาลอาหาร
24.04.2567
แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน SAN & SAN plus

แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน SAN & SAN plus ของผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร
17.04.2567
6 วิธีเพื่ออาหารและน้ำปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

6 วิธีเพื่ออาหารและน้ำปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

สุขาภิบาลอาหาร
25.12.2566
กินหมูกระทะ อาหารปิ้ง-ย่าง อย่างปลอดภัย

กินหมูกระทะ อาหารปิ้ง-ย่าง อย่างปลอดภัย

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง