คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บทความ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตรุษจีน อิ่มบุญ ไหว้เจ้า ปลอดภัย ใส่ใจการบริโภค

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรุษจีน อิ่มบุญ ไหว้เจ้า ปลอดภัย ใส่ใจการบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะน้ำท่วม

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะน้ำท่วม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะภัยแล้ง 2017

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในภาวะภัยแล้ง 2017.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กินอาหารสุก ลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กินอาหารสุก ลดพยาธิใบไม้ตับ กำจัดมะเร็งท่อน้ำดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย ปรุงถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการ

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย ปรุงถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังการจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังการจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริโภคน้ำแข็งให้ปลอดภัย

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การบริโภคน้ำแข็งให้ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การใช้ไนโตรเจนเหลวในอาหาร

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้ไนโตรเจนเหลวในอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 4182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น (ภายหลังภาวะน้ำท่วม)

คุณภาพน้ำบริโภค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเบื้องต้น (ภายหลังภาวะน้ำท่วม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ก๋วยเตี๋ยวอนามัย

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ก๋วยเตี๋ยวอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เลือกสุก เลี่ยงเสี่ยง เลี้ยงที่สะอาด ในช่วงเทศกาลปีใหม่

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เลือกสุก เลี่ยงเสี่ยง เลี้ยงที่สะอาด ในช่วงเทศกาลปีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5 ถูกเพื่ออาหารปลอดภัยในหน้าร้อน

สุขาภิบาลอาหาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5 ถูกเพื่ออาหารปลอดภัยในหน้าร้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย