คุณกำลังมองหาอะไร?

ลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.12.2565
1423
0
แชร์
13
ธันวาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.PTTความั่นคงด้านน้ำบริโภคและความร่วมมือด้.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3PTTการใช้งานชุดทดสอบ อ 11_อ.วันนี.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2PTTการใช้งานชุดทดสอบ อ 31_อ.วันนี.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.1PTTสุ่มเก็บ บริโภค_อ.วันนี.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.PTTสารเคมีที่ใช้ในระบบประปา_อ.นันภัสสร.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.PTTวิชาระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน_อ.ประพัฒน์.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.PTTน้ำบาดาล_ผศ.ดร.ไกรวิชญ์.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.PTTวิชาการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 14MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PTTหัวข้อ2.2แนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพน้ำประปา.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PTTหัวข้อที่2.1บทบาทหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.Overviewsหลักสูตรรุ่น2_ผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญสสจ. อปท.pdf
ขนาดไฟล์ 667KB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญ_ศอ.1-12.pdf
ขนาดไฟล์ 677KB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 161KB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน