คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย (Food Safety)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการพัฒนาและยกระดับSFGH-HM_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 15.67 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ที่มืประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปชส.ตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Dashboard ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย Food Safety

KPI Template_65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KPI Template_65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SOP_KPI-อาหารปลอดภัย65(สอน.).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ppt_KPI-FWsan65_(6ตค64).pdf
ขนาดไฟล์ 2.27 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการคัดเลือกพื้นที่อาหารริมบาทวิถี ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา ตลาดนัด ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาตลาดนัด ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาตลาดนัด ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนา ร้านอาหาร ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาร้านอาหาร ปีงบประมาณ 2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคัดเลือกพื้นที่พัฒนาร้านอาหาร ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี (SFGH) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(SFGH)65.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อาหารริมบาทวิถี (SFGH) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด (TM) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด(TM)_65.doc
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด (TM) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มประเมิน สถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปี 65.docx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเมิน สถานที่จำหน่ายอาหาร (CFGT+) ปี 65 (Google Form)

แบบฟอร์มรายงานผลเฝ้าระวังพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มเฝ้าระวัง_SF65.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลเฝ้าระวังพื้นที่พัฒนา อาหารริมบาทวิถี ปี 65 (Google Form)