คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน เมษายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _04-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มีนาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _03-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.85 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _02-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มกราคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _01-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน ธันวาคม 2562

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _12-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน พฤศจิกายน 2562

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _11-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน ตุลาคม 2562

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _10-2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย