คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มิถุนายน 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _06-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน พฤษภาคม 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _05-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน เมษายน 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _04-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มีนาคม 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _03-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กุมภาพันธ์ 2564

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _02-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน ธันวาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _12-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กันยายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _09-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.25 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน สิงหาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _08-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน กรกฎาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _07-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน มิถุนายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _06-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน พฤษภาคม 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _05-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) เดือน เมษายน 2563

การเปิดเผย การติดตาม ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง _04-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย