คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร สู่ มาตรฐาน SAN Plus

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.06.2567
44
0
แชร์
13
มิถุนายน
2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการจัดการสถานที่จำหน่ายอาหาร “ร้านบ้านน้ำเคียงดิน” สู่ มาตรฐาน SAN Plus พร้อมด้วย นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และนางกฤติมา นิ่มน้อย  ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา โดยมี นายบรรเจิด ลบล้ำเลิศ กรรมการบริหารร้านบ้านน้ำเคียงดิน ให้การต้อนรับ รายละเอียดการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ประกอบด้วย

  1. การมอบป้ายมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” (SAN Plus)
  2. การตรวจเยี่ยมการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน SAN Plus ได้แก่ การจัดการสถานที่ปรุง ประกอบ และบริโภคอาหาร (ครัวไทย ครัวจีน ครัวฝรั่ง) การจัดการสุขลักษณะอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
  3. การจัดการสถานที่จำหน่ายอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) การจัดการขยะ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊ส (Biogas) และนำมาผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (2) การจัดการน้ำเสีย ในสถานที่จำหน่ายอาหาร ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ตามกฎหมายกำหนด

     ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีแผนในการศึกษาแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน