คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่ตรวจตลาดนัดภายในกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.02.2567
28
0
แชร์
21
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 16 และ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์ บูรณาการลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลาดนัดกรมอนามัย ตลาดนัดกรมการแพทย์ และตลาดนัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ในการนี้ยังมีการตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารด้วยวิธีทางชีวภาพด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.13 (SI-2) ในอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในตลาดนัดปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน