คุณกำลังมองหาอะไร?

ธ. ลงพื้นที่ภูเก็ตร่วมขับเคลื่อนมาตรการ 3 สร้าง “เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19” พื้นที่ตลาด - สตรีทฟู้ด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.07.2564
56
0
แชร์
05
กรกฎาคม
2564

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2564  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวัดเทพ และถนนคนเดิน ภูเก็ต หลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้มาตรการ 3 สร้าง เพื่อขับเคลื่อน “เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19” พื้นที่ตลาดและสตรีทฟู้ด ภายหลังที่รัฐบาลได้เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการ 3 สร้าง ประกอบไปด้วย  1) สร้างมาตรฐาน โดยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” และสตรีทฟู้ด ทั้งในด้านจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาดให้สะอาด อาหารที่จำหน่ายปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทำให้ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ  2) สร้างความปลอดภัย โดยตลาดและสตรีทฟู้ด ต้องคุมเข้มทางเข้า-ออก จุดคัดกรองที่ชัดเจน จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องตลอดเวลาที่ใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างแผง-บุคคล เพื่อลดความแออัด รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ และ  3) สร้างความมั่นใจ โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ค้าขายและผู้ใช้บริการในตลาดและสตรีทฟู้ด ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และตลาดต้องประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus ติดประกาศให้ชัดเจน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดและสตรีทฟู้ด ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว   

             ทางด้าน นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อมูลประเมินตนเองของผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตผ่าน Thai stop COVID Plus ในภาพรวมขณะนี้พบว่า การจัดบริการอาหารแบบ Delivery และแหล่งท่องเที่ยว ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ผ่านการประเมิน ร้อยละ 94.84 ร้านอาหาร ผ่านการประเมิน ร้อยละ 82.65 ตลาดสด ผ่านการประเมิน ร้อยละ 81.82 และตลาดนัด ผ่านการประเมิน ร้อยละ 75.47 โดยมาตรการในภาพรวมที่ไม่ได้ดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การลงทะเบียน 2) การคัดกรอง และ 3) มีจุดบริการล้างมือ และการควบคุมจำนวนลูกค้า ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการประเมินได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานต้องประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และชุมชน 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

onepage_เปิดประเทศปลอดภัย ภูเก็ต.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน