คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัยร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะตลาดสด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และตลาดสมบัติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.06.2564
58
0
แชร์
04
มิถุนายน
2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คุณสุกานดา พัดพาดี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะตลาดสด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีและตลาดสมบัติ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน