คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมถอดบทเเรียนจัดทำข้อเสนอมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.05.2564
37
0
แชร์
14
พ.ค.
2564

          วันที่ 13 พดฤษภาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริยชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมถอดบทเเรียนจัดทำข้อเสนอมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมด้วยผู้แทนจากศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้แทนสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference  ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ppt_มาตรการร้านอาหาร 130564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage _ประชุมร้านอาหาร 130564.pdf
ขนาดไฟล์ 562KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน