คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุุมผ่านระบบ Video Conference หารือมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 / 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.05.2564
64
0
แชร์
06
พ.ค.
2564

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกัน และลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้แทนสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมการหารือฯ ผ่านระบบ video conference  

         โดยการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงจากร้านเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อปรับมาตรฐานและมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ให้ผู้บริโภคมั่นใจและให้ร้านอาหารสามารถเปิดกิจการได้เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับมาตการและแนวทางดังกล่าว และขอความร่วมมือให้สถานประกอบการประเมิน Thai Stop Covid Plus เพื่อเป็นข้อมูลให้ทาง ศบค. ทราบเพื่อทบทวนมาตการที่ออกไป และทางสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีมาตรการที่สำคัญสำหรับร้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
มีการคัดกรองพนักงานและผู้มาใช้บริการ และมีการลงทะเบียนผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ทางสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ดังนี้

  1. พิจารณาในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารเป็นเป้าหมายหลัก
  2. พิจารณาลดค่า GP ที่เรียกเก็บจากการใช้บริการ Delivery ของร้านอาหาร
  3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค
  4. ขอให้ภาครัฐมีการสนับสนุนหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ร้านอาหารเพื่อเป็นการลดต้นทุน
  5. พิจารณาลดดอกเบี้ยและสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงการลดต้นทุนของวัตถุดิบในการปรุง-ประกอบอาหาร
  6. จัดประชุมภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

          ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมอนามัยเน้นย้ำให้สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตการการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และให้ร้านอาหารทุกแห่งประเมินตนเองด้วยโปรแกรม Thai Stop Covid Plus
เพื่อเป็นการติดตามและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาใช้บริการร้านอาหาร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

onepage_ประชุมร้านอาหาร 060564.pdf
ขนาดไฟล์ 411KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ppt_ประชุมร้านอาหาร 060564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน