คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
news-anamai-2
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
news-anamai-3
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
14
พ.ค.
2564
14.05.2564
การประชุมถอดบทเเรียนจัดทำข้อเสนอมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมถอดบทเเรียนจัดทำข้อเสนอมาตรการแนวทางสำหรับร้านอาหารในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ video conference วันที่ 13 พดฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

05.04.2564
ตลาดนัดน่าซื้อ

ตลาดนัดน่าซื้อ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
14.05.2564
5 วิธี เลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

การเลือกซื้ออาหารอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอาหาร

Covid-19
26.04.2564
มาตรการหลักร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยง จาก”โควิด 19”

มาตรการหลักร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยง จาก”โควิด 19”

สุขาภิบาลอาหาร
24.03.2564
6วิธี เพื่ออาหารปลอดภัย ในหน้าร้อน

6วิธี เพื่ออาหารปลอดภัย ในหน้าร้อน

คุณภาพน้ำบริโภค
19.03.2564
วันน้ำโลก

22 มีนาคม ”วันน้ำโลก” ให้ความสำคัญกับน้ำโลกด้วย 5 วิธี ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง