คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 89

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค กวจ 0405.2 ว 89.pdf
ขนาดไฟล์ 14.81 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับจ่ายพัสดุ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 592 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5,000)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การซื้อจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5000
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย