คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การรับจ่ายพัสดุ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
การรับจ่ายพัสดุ
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5,000)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
การซื้อจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5000
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย