คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมและขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์-ทบทวนสถานการณ์-ปัญหาการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย