คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัด

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัด
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย