คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย
news-anamai-2
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
news-anamai-3
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
11
มิถุนายน
2564
11.06.2564
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู็ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู็ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

22.05.2564
เคลียร์ให้ชัด!!! กับมาตรการนั่งรับประทานอาหารในร้าน แบบ 25 %

เคลียร์ให้ชัด!!! กับมาตรการนั่งรับประทานอาหารในร้าน แบบ 25 %

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักฯ
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สุขาภิบาลอาหาร
11.06.2564
เลือกซิ้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย

เลือกซิ้อเนื้อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัย

Covid-19
18.05.2564
มาตรการร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประกาศ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง

แผน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ผลสรุป

การจัดซื้อจัดจ้าง