ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

- การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสุขาภิบาลอาหาร ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  13 ม.ค. 2559

- การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค 2558
  19 ก.พ. 2558
อ่าน 732 ครั้ง

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาผู้ประเมินระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
  10 มิ.ย. 2557
อ่าน 572 ครั้ง

- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบประปาโรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557
  10 มิ.ย. 2557

- การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI รุ่นที่ 4) ภาคตะวันใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2557
  2 มิ.ย. 2557
อ่าน 1181 ครั้ง

- การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI รุ่นที่ 3) ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557
  21 มี.ค. 2557
อ่าน 861 ครั้ง

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
  7 มี.ค. 2557

- การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI รุ่นที่ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
  5 มี.ค. 2557

- รณรงค์ มั่นใจ..ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ วันที่ 27 มค. 57
  5 ก.พ. 2557

- การฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2557 รุ่นที่ 1
  5 ก.พ. 2557

- ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและเร่งรัดการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน "ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย"
  2 ม.ค. 2557
อ่าน 673 ครั้ง

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๕๗
  16 ธ.ค. 2556
อ่าน 668 ครั้ง

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  26 ก.ค. 2556
อ่าน 1182 ครั้ง

- การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1
  26 ก.ค. 2556
อ่าน 1035 ครั้ง

- ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1
  26 ก.ค. 2556
อ่าน 1210 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2556 ภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้ วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
  1 ก.ค. 2556
อ่าน 879 ครั้ง

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2556 ภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้ วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
  1 ก.ค. 2556
อ่าน 701 ครั้ง

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคและสุขอนามัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 32 และ 34
  3 มิ.ย. 2556
อ่าน 984 ครั้ง

- การประชุมพัฒนาตลาดทั่วไทย ก้าวไกลสู่การเป็นต้นแบบในประชาคมอาเซียน 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2556
  5 มี.ค. 2556

- ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  23 ก.ค. 2555


หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข