ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ร่วมงาน "รวมพล เชื่อมสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายร้านอาหาร ปลอดแอลกอฮอล์ และ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร"
  22 ก.พ. 2560

การประชุมกำหนดแนวทางการรับรองคุณภาพน้ำที่นำขึ้นสำหรับเรือเดินทะเล
  22 ก.พ. 2560

ติดตาม-ส่งเสริมพัฒนาตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ และเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้ประกอบการค้าอหารดีเด่น จ.พิษณุโลก ,กำแพงเพชร,อุทัยธานี
  17 ก.พ. 2560

ประชุมผู้ประกอบการด้านอาหาร ตลาดคลองผดุง กรุงเกษม
  17 ก.พ. 2560

อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ชุดทดสอบในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
  17 ก.พ. 2560

ประชุมจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย ครั้งที่ 1
  17 ก.พ. 2560

กรมอนามัย ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคระยองและบ้านฉาง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
  17 ก.พ. 2560

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี
  28 ธ.ค. 2559
อ่าน 612 ครั้ง

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  28 พ.ย. 2559
อ่าน 524 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและจัดทำคำรับรอง ปฏิบัติราชการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  11 พ.ย. 2559
อ่าน 583 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  3 พ.ย. 2559

ประกาศรับรองประปาดื่มได้กปภ.สาขาโนนสูง วันที่ 9 กันยายน 2559
  30 ก.ย. 2559
อ่าน 482 ครั้ง

WHO ศึกษาการจัดการน้ำสะอาดในชนบท ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และเทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559
  30 ก.ย. 2559
อ่าน 613 ครั้ง

การประชุมพัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร
  30 ก.ย. 2559
อ่าน 491 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum 2016) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  22 ก.ค. 2559
อ่าน 793 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559
  22 ก.ค. 2559
อ่าน 589 ครั้ง

การประชุมพัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8–10 มิถุนายน 2559
  17 มิ.ย. 2559
อ่าน 694 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ประจำปี 2559 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
  8 มิ.ย. 2559
อ่าน 716 ครั้ง

การฝึกอบรม"หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-18 มีนาคม 2559 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
  21 มี.ค. 2559
อ่าน 1298 ครั้ง

- การประชุมวิชาการสุขาภิบาลอาหหารประจำปี 2559 รหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559 (เอกสารประกอบการประชุม)
  28 ม.ค. 2559


หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข