ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  25 ต.ค. 2560

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
  20 ต.ค. 2560

การแถลงข่าว "กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี"
  16 ต.ค. 2560

รณรงค์ วันล้างมือโลก "สุขภาพดีเริ่มที่มือเรา"
  12 ต.ค. 2560

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่ายงานสังกัดกรมอนามัย
  10 ต.ค. 2560

กรมอนามัย ร่วมกับ กปภ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณภาพน้ำบริโภค พื้นที่พัฒนาชายฝั่งตะวันออก
  29 ก.ย. 2560

กรมอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "Thailand Street Food By GSB"
  22 ก.ย. 2560

การประสานงานเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปีงบประมาณ 2561
  20 ก.ย. 2560

มอบป้าย "ตลาดสด น่าซื้อ" และ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ตลาดอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์)
  15 ก.ย. 2560

การประชุมถอดบทเรียน "การพัฒนารูปแบบนวตกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนต้นแบบ" ณ จ.แม่ฮ่องสอน
  1 ก.ย. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร และพัฒนาคู่มือการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
  15 ส.ค. 2560

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  15 ส.ค. 2560

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ให้ปลอดภัย และสนับสนุนเศษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
  8 ส.ค. 2560

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สู่ไทยแลนด์ 4.0
  31 ก.ค. 2560

การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EHA Forum 2017 )
  20 ก.ค. 2560

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
  17 ก.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย(ครั้งที่ ๒)
  11 ก.ค. 2560

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อหลวง
  13 มิ.ย. 2560

การอบรมผู้สัมผัสอาหาร ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์)
  12 มิ.ย. 2560

การประชุมเชิงปฎิบัติการพิจารณา(ร่าง)มาตรฐานน้ำบริโภคประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2560
  8 มิ.ย. 2560


หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข