ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย : SHA ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
  8 ส.ค. 2563

การประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยฯ และตลาดสดน่าซื้อกลุ่ม 8 จังหวัด ภาคกลาง - ตะวันตก
  31 ก.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  31 ก.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมเสรืมพลัง "ตลาดการ์ดไม่ตก คุมเข้มความสะอาด กำจัดขยะ และลดความเสี่ยงสัตว์นำโรค ผู้บริโภคสุขภาพดี" ณ ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี
  30 ก.ค. 2563

การประชุมพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพื้นที่ การจัดการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ ครั้งที่2
  25 ก.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค รร.ตชด.จ.เลย
  25 ก.ค. 2563

ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบคุณภาพน้ำบริโภค โดยใช้ Water Safety Plan (WSF) จ.แพร่
  25 ก.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา
  19 ก.ค. 2563

ติดตามสำรวจข้อมูลแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เชตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
  19 ก.ค. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  18 ก.ค. 2563

ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และสุขาภิบาลอาหาร ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
  18 ก.ค. 2563

ติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ และถนนคนเดินชุมแพ จ.ขอนแก่น
  23 มิ.ย. 2563

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA “Amazing Thailand Safety & Health Administration”ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  23 มิ.ย. 2563

กรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาร้านอาหารตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ณ MK Gold Restaurants ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  27 พ.ค. 2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมพลังตลาดสดตามมาตรการป้องกัน โควิด 19 ณ ตลาดสดรวมใจ เมืองทองธานี
  23 พ.ค. 2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “KMITL STREET FOOD ACADEMY 2020”
  21 พ.ค. 2563

การประชุม (Video Conference) แนวทางการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน "อาหารริมบาทวิถี"
  14 พ.ค. 2563

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนตามคำแนะนำของกรมอนามัยในการป้องการโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดบางกะปิ
  8 พ.ค. 2563

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ถอดรหัส จัดระเบียบตลาด ลดเสี่ยงโควิด-19”
  7 พ.ค. 2563

กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายคุมเข้มมาตรการจัดระเบียบ "ตลาด"ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  27 เม.ย. 2563


หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข