ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ประชุมเตรียมความพร้อมการรณรงค์อาหารปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน
  30 ม.ค. 2562
อ่าน 153 ครั้ง

การประชุมหารือการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) ร่วมกับทีมงานของรัฐสภา และ สสส. เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบโรงอาหารของรัฐสภาให้ได้มาตรฐาน ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคลัสเตอร์วัยทำงาน อาคาร 7 ชัน 5 กรมอนามัย
  24 ม.ค. 2562

กรมอนามัย ร่วมงาน " We Care About You "
  23 ม.ค. 2562

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รอบบ่อขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  21 ม.ค. 2562

การขับเคลื่อนรูปแบบการใช้แผนการจัดการน้ำสะอาด(WSP) สำหรับระบบประปา เทศบาลต้นแบบ ณ เทศบาลตำบลท่าคันโท
  21 ม.ค. 2562

การประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนแนวทางการจดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
  14 ม.ค. 2562

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
  5 ม.ค. 2562

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารคัดเลือกพื้นที่และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
  27 ธ.ค. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดรูปแบบระบบเฝ้าระวังและการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  23 ธ.ค. 2561

การสำรวจข้อมูลสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  17 ธ.ค. 2561

กรมอนามัยประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา เพื่อสนับสนุนการประปานครหลวง ครั้งที่ 1/2562
  7 ธ.ค. 2561

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมงาน "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
  6 ธ.ค. 2561
อ่าน 271 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auditor) ปี2562
  30 พ.ย. 2561

การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับ สำนักการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  28 พ.ย. 2561

กรมอนามัย ร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง “การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0”
  27 พ.ย. 2561
อ่าน 225 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561
  27 พ.ย. 2561

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  23 พ.ย. 2561

เยี่ยมชมศักยภาพระบบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด
  23 พ.ย. 2561

กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค หารือแผนการดำเนินงาน ภายหลัง MOU
  23 พ.ย. 2561

ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและด้านอาหารปลอดภัย (CDCU-FOOD SAFETY) รุ่นที่ 1
  16 พ.ย. 2561
อ่าน 304 ครั้ง


หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข