ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลัง และสุ่มติตามการดำเนินงาน EHA 2000 การจัดการคุรภาพน้ำประปาอปท.ที่ผ่านการรับรอง อปท.ที่ผ่านการรับรองระดับเกียรติบัตร พื้นที่ภาคเหนือ
  6 ส.ค. 2562

การติดตามการดำเนินงานด้านสุขอนามัยเด็กและเยาวชน และการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5 ส.ค. 2562

รมช.สธ.แถลงข่าวขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ จังหวัดภูเก็ต
  26 ก.ค. 2562

กรมอนามัย ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค โดยแกนนำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี (กรณีพื้นที่รอบบ่อขยะ จ.ร้อยเอ็ด)
  9 ก.ค. 2562

การขับเคลื่อนหน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย จัดการอบรม"หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
  5 ก.ค. 2562

กรมอนามัยขับเคลื่อนรูปแบบการใช้แผนการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plans) สำหรับระบบประปาของอปท. ครั้งที่2 ณ เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธ์
  25 มิ.ย. 2562

กรมอนามัยพัฒนาแกนนำขับเคลื่อนกฎกระทรวงฯ สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
  11 มิ.ย. 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen)
  7 มิ.ย. 2562
อ่าน 251 ครั้ง

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 4
  2 มิ.ย. 2562

ติดตามผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 โครงการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
  20 พ.ค. 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3
  18 พ.ค. 2562

กรมอนามัย ร่วมมือกรมอุตสาหกรรม กรมขนส่งทางบก ภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค สร้างมาตรฐานคน – ครัว – รถ - ตลาดให้มีคุณภาพ
  9 พ.ค. 2562

การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ และสาธิตรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ จังหวัดยะลา
  30 เม.ย. 2562

การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ และสาธิตรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  30 เม.ย. 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2
  25 เม.ย. 2562

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1
  6 เม.ย. 2562

การประขุม ASEAN Safe , Nutritious Food PPP Initiative Workshop Thailand
  6 เม.ย. 2562

กรมอนามัย ร่วมงานแถลงข่าว สา’สุข รวมใจ “สู่อาหารปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”
  3 เม.ย. 2562

กรมอนามัย ร่วมจัดงาน "วันน้ำโลก"
  26 มี.ค. 2562

กรมอนามัย สุ่มติดตามเยี่ยมเสริมพลังกปภ.ที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และโครงการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life (WIL)ภาคใต้
  19 มี.ค. 2562


หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข