ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานและถอดบทเรียนการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน
  23 พ.ย. 2563

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
  18 พ.ย. 2563

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)ให้แก่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูัด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
  17 พ.ย. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดระบบการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
  13 พ.ย. 2563

การประชุมพัฒนาข้อมูลวิชาการ และข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
  10 พ.ย. 2563

การประกาศนโยบาย (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และ ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
  6 พ.ย. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)และ การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (BFSI)
  6 พ.ย. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  2 พ.ย. 2563

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากการบริการส่งอาหาร(Food Delivery)
  30 ก.ย. 2563

ผนึกกำลังเร่งแก้ไขปัญหาระบบจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค – บริโภค ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  28 ก.ย. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่การพ้ฒนาอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health) ณ ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย จ.แพร่
  25 ก.ย. 2563

ร่วมปรึกษาหารือ "คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ"
  25 ก.ย. 2563

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น
  20 ก.ย. 2563

การเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการดำเนินงาน EHA ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563
  10 ก.ย. 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  4 ก.ย. 2563

การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับแหล่งท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต
  2 ก.ย. 2563

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โรงเรียน ตชด. จ.สุราษฎร์ธานี
  31 ส.ค. 2563

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในวัดต้นแบบ ณ วัดโพนวิมาน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
  28 ส.ค. 2563


หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข