ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
     
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> >> เอกสารดาวน์โหลดปัจจุบัน

เฉพาะหมวด>> เอกสารดาวน์โหลดปัจจุบัน ข่าว/บทความทั้งหมด

>> เอกสารดาวน์โหลดปัจจุบัน

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 (Hand book)
  21 พ.ย. 2560
การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
  5 พ.ค. 2560
การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 มีนาคม 2560
  5 พ.ค. 2560
"ชวนคิด ชวนคุย ลุยงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ" โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคใต้ วันที่ 25 เม.ย.60
  25 เม.ย. 2560
การพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง วันที่ 21 มี.ค.60
  25 เม.ย. 2560
ทำเนียบรุ่นการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
  27 ม.ค. 2560
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ No Foam
  2 ส.ค. 2559
องค์กรปลอดโฟม 100% 2559
  22 ก.ค. 2559
วันล้างมือโลก ปี 2558
  28 ก.ย. 2558
การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอาหารปลอดภัย ในสถานประกอบการด้านอาหาร
  21 พ.ค. 2558
สรุปผลการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค “หลักสูตรการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค” ปี 2558
  25 ก.พ. 2558
ทำเนียบการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำบริโภค "หลักสูตรการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค" ปี ๒๕๕๘
  25 ก.พ. 2558
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
  22 ต.ค. 2557
- เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง
  22 ต.ค. 2557
- แบบรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2557
  19 ก.ย. 2557
- แบบรายงานผลงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2557
  2 ก.ย. 2557
- เกณฑ์ Clean Food Good Taste Plus
  30 ม.ค. 2557
- คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ (Principle of Food Sanitation Inspector)
  23 ม.ค. 2557
- คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่
  10 ม.ค. 2557
- แบบแปลนอ่าง 3 ตอนและบ่อดักไขมัน
  3 ธ.ค. 2556

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
  
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข