ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
     
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
  22 พ.ย. 2560
การเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร
  7 พ.ย. 2560
การประสานงานเพื่อบูรณาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2
  7 พ.ย. 2560
การประชุมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ
  6 พ.ย. 2560
กรมอนามัยประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อขับเคลื่อนงานคุณภาพน้ำประปา
  3 พ.ย. 2560
การประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2561
  27 ต.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Thailand Street Food By GSB
  27 ต.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  25 ต.ค. 2560
ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
  20 ต.ค. 2560
การแถลงข่าว "กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี"
  16 ต.ค. 2560
รณรงค์ วันล้างมือโลก "สุขภาพดีเริ่มที่มือเรา"
  12 ต.ค. 2560
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่ายงานสังกัดกรมอนามัย
  10 ต.ค. 2560
กรมอนามัย ร่วมกับ กปภ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณภาพน้ำบริโภค พื้นที่พัฒนาชายฝั่งตะวันออก
  29 ก.ย. 2560
กรมอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "Thailand Street Food By GSB"
  22 ก.ย. 2560
การประสานงานเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปีงบประมาณ 2561
  20 ก.ย. 2560
มอบป้าย "ตลาดสด น่าซื้อ" และ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ตลาดอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์)
  15 ก.ย. 2560
การประชุมถอดบทเรียน "การพัฒนารูปแบบนวตกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนต้นแบบ" ณ จ.แม่ฮ่องสอน
  1 ก.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร และพัฒนาคู่มือการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
  15 ส.ค. 2560
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  15 ส.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ให้ปลอดภัย และสนับสนุนเศษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
  8 ส.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
  
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข