ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "Thailand Street Food By GSB"
  22 ก.ย. 2560
การประสานงานเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปีงบประมาณ 2561
  20 ก.ย. 2560
มอบป้าย "ตลาดสด น่าซื้อ" และ "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ตลาดอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์)
  15 ก.ย. 2560
การประชุมถอดบทเรียน "การพัฒนารูปแบบนวตกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนต้นแบบ" ณ จ.แม่ฮ่องสอน
  1 ก.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร และพัฒนาคู่มือการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร
  15 ส.ค. 2560
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  15 ส.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ให้ปลอดภัย และสนับสนุนเศษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
  8 ส.ค. 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สู่ไทยแลนด์ 4.0
  31 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EHA Forum 2017 )
  20 ก.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข
  17 ก.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย(ครั้งที่ ๒)
  11 ก.ค. 2560
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อหลวง
  13 มิ.ย. 2560
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์)
  12 มิ.ย. 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการพิจารณา(ร่าง)มาตรฐานน้ำบริโภคประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2560
  8 มิ.ย. 2560
รายการ"นารีกระจ่าง" สัมภาษณ์ ผอก.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เรื่อง "วิธีการกำจัดน้ำเสียจากการประกอบอาหาร"
  5 มิ.ย. 2560
รายการ "นารีกระจ่าง" สัมภาษณ์ นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เรื่อง"อันตรายจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ"
  5 มิ.ย. 2560
กรมอนามัย รุกต่อ จับมือ กฟภ. เขต 1-3 ภาคอีสาน 15 แห่ง ลงนาม MOU ลด ละ เลิกใช้โฟม
  29 พ.ค. 2560
การตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  22 พ.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางและแผนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามนโยบายกรมอนามัย 4.0
  11 พ.ค. 2560
การประชุมโครงการความร่วมมือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี(Street Food) และสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
  3 พ.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
  
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข