ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัยร่วมแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
  12 ก.พ. 2561
การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
  8 ก.พ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  6 ก.พ. 2561
สอน.ร่วมกับ ศอ.7 และ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ดูสถานที่ผลิตปลาร้า
  6 ก.พ. 2561
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม“เสริมสร้างศักยภาพครูในงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
  31 ม.ค. 2561
สอน.ส่งทีมสุ่มประเมินคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กปภ.ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่4 ภายหลังการลงนาม MOU
  29 ม.ค. 2561
กรมอนามัย สุ่มประเมินคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กปภ.ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่2
  29 ม.ค. 2561
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประกาศเจตจำนง การต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย
  29 ธ.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารสู่ DOH 4.0 ประจำปี 2561
  14 ธ.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับ สสส.ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ณ จ.ลำปาง
  12 ธ.ค. 2560
กรมอนามัย ร่วมงานรณรงค์ "กระทรวงสาธารณสุข ใส สะอาด ร่วมต้านทุจริต" ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  8 ธ.ค. 2560
กรมอนามัย ขานรับ "ตลาดประชารัฐ" เน้นสะอาด ปลอดภัย คนขายมีสุขอนามัยที่ดี
  7 ธ.ค. 2560
กรมอนามัย ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชการที่ 9
  6 ธ.ค. 2560
กรมอนามัย ร่วมงาน แถลงข่าวผลสำเร็จโครงการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยด้านอาหาร ฯ
  1 ธ.ค. 2560
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
  22 พ.ย. 2560
การเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอาหาร
  7 พ.ย. 2560
การประสานงานเพื่อบูรณาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2
  7 พ.ย. 2560
การประชุมการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ
  6 พ.ย. 2560
กรมอนามัยประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อขับเคลื่อนงานคุณภาพน้ำประปา
  3 พ.ย. 2560
การประชุมแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2561
  27 ต.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด |
  
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | กฎ ระเบียบ ประกาศ... 
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | โลโก้ | สื่อสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข