ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google


หน้าหลัก >> กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

เฉพาะหมวดกิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  15 มิ.ย. 2561
การประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี 2561
  8 มิ.ย. 2561
กรมอนามัย กราบบังคมทูล ถวายรายงาน สรุปสถานการณ์คุณน้ำบริโภค-อุปโภค ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ จ.สุราษฏร์ธานี
  28 พ.ค. 2561
กรมอนามัย กราบบังคมทูล ถวายรายงาน สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค-อุปโภค ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร จ.ชุมพร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย จ.สุราษฏร์ธานี
  28 พ.ค. 2561
กรมอนามัย กราบบังคมทูลถวายรายงาน สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค-อุปโภค ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล จ.ชุมพร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง จ.สุราษฏร์ธานี
  28 พ.ค. 2561
กรมอนามัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ กราบบังคมทูล ถวายรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค- อุปโภค รร.บ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง
  20 พ.ค. 2561
กรมอนามัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภค-อุปโภค รร. ตชด.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  13 พ.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค"
  19 เม.ย. 2561
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาส้ม หรือปลาจ่อมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ( Rapporteur )
  18 เม.ย. 2561
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาส้ม หรือปลาจ่อม ของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
  8 เม.ย. 2561
สำรวจข้อมูลน้ำบริโภค ภายใต้โครงการคุณภาพและความปลอดภัย น้ำดื่มประชารัฐ ประจำปี 2561
  15 มี.ค. 2561
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย(ภาคกลางและภาคเหนือ)
  15 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
  12 มี.ค. 2561
การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค
  3 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2 มี.ค. 2561
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขาภิบาลน้ำบริโภค ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2561
  28 ก.พ. 2561
กรมอนามัยร่วมแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน
  12 ก.พ. 2561
การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
  8 ก.พ. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  6 ก.พ. 2561
สอน.ร่วมกับ ศอ.7 และ ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ดูสถานที่ผลิตปลาร้า
  6 ก.พ. 2561

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
  
 
 
 
 
ติดต่อเรา : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย อาคาร 3 ชั้น 3  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4188

 
Copyright 2017 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข